Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předmanželská smlouva

20. 11. 2008

Předmanželská smlouva se sepisuje u notáře formou notářského zápisu. Náplní bývá sepsání majetku – movitého a nemovitého, který oba snoubenci do manželství vnáší, a dále např. přespání nemovitostí do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Takové rozdělené majetku nemusí být definitivní. Během manželství mohou manželé další smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozsah jmění rozšířit nebo zúžit. Předmanželská smlouva také upravuje majetkové hodnoty a závazky vzniklé před manželstvím. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Předmět a obsah předmanželské smlouvy je vždy věcí dohody mezi oběma manžely. Uzavření této smlouvy by mělo přispět k vyjasnění majetkových vztahů mezi manžely, aby se do budoucna předešlo případným sporům v rodině nebo před soudem. Neupraví-li si novomanželé majetkové poměry ještě před uzavřením manželství předmanželskou smlouvou, zásadně platí to, že věci movité i nemovité včetně finančních prostředků, které manželé získali před uzavřením manželství, náleží tomu z manželů, který je před uzavřením sňatku nabyl ze svých prostředků. Okamžikem uzavření sňatku se automaticky za společné jmění manželů považuje majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně během trvání manželství. Stejně tak závazky, které jednomu nebo oběma manželům společně vzniknou za trvání manželství (např. závazky plynoucí z půjčky peněz v bance). Do společného jmění manželů nenáleží majetek získaný darem nebo dědictvím, dále pak majetek nabytý jedním z manželů jako majetek, který náleží do výlučného vlastnictví jednoho z manželů (zde se jedná o dědictví nebo dar získaný od třetí osoby během trvání manželství, jako například elektrospotřebič darovaný manželce od jejích rodičů), jakož i věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Dále do společného jmění manželů nepatří věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví ještě před uzavřením manželství, nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Ze společného jmění se také vylučují závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů (např. splátka úvěru, o který požádal manžel před uzavřením sňatku), a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Také rozsah společného jmění manželů se v průběhu manželství může upravit, rozšířit nebo zúžit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář